Blog

Možnosti využitia fotovoltaických systémov

Možnosti využitia fotovoltaických systémov

PORADÍME PRI VÝBERE​

ODBORNE INŠTALUJEME

ODBORNE SERVISUJEME

Fotovoltaika ponúka viacero možnosti využitia

Výber vhodného systému a jeho správny návrh dokáže znížiť ročné náklady na energiu až o 50%. Pri návrhu inštalácie fotovoltaiky kladieme dôraz na komplexné začlenenie systému do objektu pre maximálnu mieru využitia vyrobenej elektriny nielen na pokrytie bežnej spotreby v RD ale aj na ohrev TUV, vytvorenie zálohy v batérii pri výpadku elektriny či podporu kúrenia v prechodnom období roka. Každá inštalácia je na kľúč, každá inštalácia je jedinečná. Celý proces, od návrhu podľa potrieb a požiadaviek zákazníka cez technické riešenie až po realizáciu a odovzdanie zariadenia si vyžaduje individuálny prístup.

Fotovoltaické systémy

Veľkosť inštalovaného výkonu FVZ určuje predovšetkým spotreba elektriny v objekte a miera využitia vyrobenej elektriny bez vytvárania prebytkov do siete. Optimalizáciu a riadenie spotreby zabezpečuje regulátor – WATTRouter. Miera využitia vyrobenej elektriny v zariadení ktoré nevyužíva regulátor na riadenie spotreby je na úrovni cca 30%, s použitím regulátora takmer 100%. V takomto systéme vyrobená, no v reálnom čase nespotrebovaná elektrina, nepreteká do siete ale je cez regulátor vyvedená napr. do bojleru na ohrev TUV, na ohrev bazénu, do klimatizácie, konvektoru či infra panelu. Súčasťou AC rozvádzača FVZ je istenie, ochranné prvky a v zmysle technických podmienok distribučnej spoločnosti nevyhnutné sieťové ochrany pre pripojenie zariadenia k siete.

Hybridné fotovoltaické zariadenie

Tento systém je kombináciou sieťovej a ostrovnej inštalácie a má tieto hlavné funkcie:

pokrytie elektrickej spotreby objektu / rodinného domu

ukladanie vyrobenej elektriny do batérie – večerné a nočné využitie

dodávka elektriny z batérie v prípade výpadku distribučnej siete

Zariadenie pracuje rovnako ako štandardné FVZ, pokrýva spotrebu v objekte a nespotrebovanú elektrinu – prebytok ukladá do batérie. Do distribučnej siete elektrinu nedodáva. Energia uložená počas dňa do batérie tak slúži na pokrytie spotreby večer a v noci. Pri výpadku siete systém automaticky prechádza do autonómneho ostrovného režimu a spotreba elektriny v objekte je pokrytá z batérie. HFVZ umožňuje vybudovať energetickú sebestačnosť , znižuje závislosť od distribútorov energie a znižuje celkové náklady za energiu. Každá inštalácia je jedinečná, k návrhu systému a výberu jednotlivých komponentov je nevyhnutné pristupovať osobitne. Univerzálne, jednotné riešenie neexistuje.

Ostrovný fotovoltaický systém

Ak váš dom, chata či chalupa nemá alebo nechcete elektrickú prípojku, či jej zriadenie je technicky a finančne náročné je vhodná inštalácia ostrovného fotovoltaického systému. Inštalácia takéhoto systému si vyžaduje dôkladnú prípravu, pretože fotovoltaický systém sa stáva hlavným zdrojom elektrickej energie. Pre správny návrh je treba poznať príkon, typ a počet používaných spotrebičov, ich využívanie počas dňa, mesiaca či v priebehu roka. Je objekt využívaný len cez víkendy, len v lete či celoročne? Pri celoročnej prevádzke je nevyhnutné fotovoltaický systém doplniť o ďalší zdroj napr. elektrocentrálu alebo veternú turbínu. Výkon ostrovného systému (veľkosť fotovoltaického poľa, kapacita akumulátoru, výkon meniča) je závislý na spotrebe elektriny a na požiadavkách a návykoch užívateľa.

Fotovoltaický ohrev vody

Regulátor MPPT, zabezpečí maximálne využitie výkonu fotovoltaických panelov. Poskytne v priemere o 30 až 50% energie viac. Vyšší výkon dosahuje hlavne počas dní s premenlivým počasím (jar a jeseň), pri nízkej intenzite slnečného žiarenia (zimné obdobie) teda v čase keď je slnečného žiarenie najmenej. Inštalácia nevyžaduje zásah do rozvodov vody a kúrenia, solárne vodiče sú z panelov zvedené do zariadenia s regulátorom a odtiaľ priamo na teleso bojlera. Umožňuje použiť už existujúci bojler s výhrevnou špirálou bez potreby nového, špeciálneho. Veľkou výhodou je, že zariadenie pracuje aj pri výpadku AC 230V, teda nezávisle na distribučnej sieti, ak svieti slnko voda bojlery je nahriata. Je preto vhodný na chaty a chalupy bez elektrickej prípojky a dokonale tak využíva slnečnú energiu.

Kedy sa fotovoltické panely oplatia?

Hľadáte alternatívny zdroj elektrickej energie pre prevádzku spotrebičov, ohrev teplej vody, prípadne podporu vykurovania.

Najvýhodnejšie sú ak prevádzkujete väčšinu elektrických spotrebičov a zariadenia v najmä počas dňa.

Zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti domácnosti. Fotovoltika s batériami funguje aj ako záložný zdroj pri výpadku el. siete

Kedy sa fotovoltické panely neoplatia?

orientácia plochy na osadenie panelov je nevhodná, alebo zatienená

nemáte na budove dostatočne veľkú plochu na osadenie panelov

Aké sú obmedzenia použitia FVZ?

Prvou je potreba prispôsobiť spotrebu domácnosti času produkcie elektriny. Vyrobenú energiu, ktorú nespotrebujete dodávate do distribučnej siete a akumulácia získanej elektriny do akumulátorov je ešte stále investične pomerne náročná. Na prípadné úpravy a opravy systému je nevyhnutná odborná spôsobilosť, prípadné amatérske zásahy môžu byť životu nebezpečné. Na záver ešte upozornenie, že členitosť strešnej konštrukcie si môže vyžaduje špecifické, investične náročnejšie riešenia.

Príspevok od štátu na nákup fotovoltaiky viac ako 3000 eur!

V rámci projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré im umožní premeniť slnečnú energiu na elektrinu. Nakoľko prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domácnosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej sústavy bezodplatne, je dôležité, aby bol výkon zariadení navrhnutý tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite v čase výroby, alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov.

328 poukážok na fotovoltiku vydaných v 17. kole Zelená domácnostiam

V poslednom kole Zelenej domácnostiam získalo poukážky na fotovoltické panely 328 domácností v mimobratislavských regiónoch. Medzi vydanými poukážkami je 95 bez využitia elektrickej akumulácie. 17. kolo projektu Zelená domácnostiam určené pre zariadenia na výrobu tepla bolo podľa zverejneného harmonogramu otvorené dnes, 17. októbra 2017 o 15. hod. V tomto poslednom tohtoročnom kole boli vydané poukážky v hodnote viac ako 1 250 000 €. Rýchle vyčerpanie zdrojov z posledného kola potvrdilo, že záujem o podporu naďalej pretrváva. Od spustenia projektu poukážku na fotovoltické inštalácie už využilo alebo v krátkom čase využijú tisíce domácností. Pozitívnou správou pre ďalších záujemcov je, že podiel uspokojených žiadateľov v jednotlivých kolách sa zásadne zvyšuje. Bolo zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu. Vyčlenená alokácia vo výške 1 250 000 € bola prekročená.

Máte otázky? Napíšte nám!

Ak si chcete uplatniť poukážku na dotáciu, alebo chcete cenovú ponuku, tu napíšte o aké zariadenie ide.

Ak máte otázky, podnety či pripomienky k zakúpenému produktu, neváhajte nám napísať.

Z dôvodu urýchlenia vypracovania cenovej ponuky, vás prosíme o čo najpresnejšiu špecifikáciu stavby (pôdorys, izolácie obvodových stien a stropu, typ okien). Využite možnosť pridania prílohy (projektu).

Ak chcete pridať viac ako jednu prílohu (PDF, JPG, DOC), podržte klávesu CTRL (⌘) a klikajte na súbory, ktoré chcete odoslať. Odosielanie formulára s prílohami trvá dlhšie. Veľkosť príloh odporúčame do 5MB.


Pred odoslaním je nutné potvrdiť súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Prihlásiť sa

Menu