OBJEDNÁVKA SERVISU

Pravidelné servisné prehliadky,
údržba a opravy tepelných čerpadiel a klimatizácií

Rozumieme že hľadáte partnera a nie len dodávateľa. Preto je našim poslaním sprevádzať vás návrhom, nastavením a údržbou vášho zariadenia a dodať tak výrobok, ktorý spĺňa všetky vaše klimatizačné a vykurovacie nároky. Ponúkame vám preto niekoľko servisných plánov na priebežné monitorovanie a servisovanie vášho systému.

Tu upresnite o aké zariadenie ide.

Z dôvodu urýchlenia spracovania servisnej kontroly, vás prosíme o čo najpresnejšiu špecifikáciu zariadenia. Využite aj možnosť pridania prílohy.

Ak chcete pridať viac ako jednu prílohu (PDF, JPG, DOC), podržte klávesu CTRL (⌘) a klikajte na súbory, ktoré chcete odoslať. Odosielanie formulára s prílohami trvá dlhšie. Veľkosť príloh odporúčame do 5MB.


Pred odoslaním je nutné potvrdiť súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

VÝHODY PRAVIDELNÉHO SERVISU

Monitoring na diaľku

Zvýšenie zabezpečenia a prevádzkyschopnosti vášho zariadenia od monitorovania výkonu po prediktívnu logiku a analýzu až po zníženie rizík a nákladov za poruchy.

Pravidelná údržba

Pravidelnými servisnými kontrolami Daikin minimalizujete prevádzkové náklady, monitorujete výkon svojho systému a tým samozrejme predlžujete aj jeho životnosť.

Rýchlejšia oprava

So širokým produktovým portfóliom Daikin a inými značkami je naša rozsiahla sieť servisných tímov pripravená poskytovať opravy na mieste vždy, keď to potrebujete.

Originálny systém

Na ovládanie, riadenie a optimalizáciu výkonu tepelného čerpadla alebo klimatizácie používame originálny, výrobcom navrhnutý online systém správy.

Prihlásiť sa

Menu