Zásobníky TUV

Zásobníky teplej vody sa používajú na uskladnenie teplej úžitkovej vody, vodu ohrievajú priebežne a umožňujú nepretržitý odber, spĺňajú všetky hygienické požiadavky na kvalitu TÚV

Prihlásiť sa

Menu