Blog

Nezabúdajte na odborný servis

Nezabúdajte na odborný servis

Ušetríte a zaistíte bezpečnosť a efektivitu vášho zariadenia

Všetky dlhodobo pracujúce elektromechanické zariadenia, teda tie ktoré pre svoju funkciu vyžadujú aj pohyblivé diely, potrebujú pravidelnú kontrolu, údržbu a starostlivosť. Ak chcete mať istotu, že Vaše zariadenie bude slúžiť čo najdlhšie bezchybne a efektívne, mali by sme sa zamerať na pravidelné technické kontroly a odborný servis. Väčšina klimatizačných a vykurovacích zariadení je vyrábaná tak, aby fungovali aj desiatky rokov. Samozrejme, základným predpokladom je ich pravidelný servis. Ako pri všetkých elektronických zariadeniach, aj tu platí, že môže dôjsť k neočakávaným poruchám. V niektorých prípadoch môže byť nutná výmena vadného náhradného dielu alebo aj celej časti zariadenia, čo môže byť v niektorých zriedkavých situáciách, najmä u dlhodobo zanedbaného servisu, finančne náročné.

Budúcnosť môže byť s nami istejšia

Našim klientom ponúkame možnosť dohodnúť si pravidelné servisné kontroly. Detailnou kontrolou vonkajších a vnútorných jednotiek a ďalších častí systému sa postaráme o dobrý technicky stav vášho zariadenia. Komplexná odborné testy pomôžu predĺžiť ich životnosť, ale zároveň ušetria finančné náklady, ktoré by mohli vzniknúť v prípade, ak sa poruchy neobjavia včas.

Čistá klimatizácia pre zdravý domov

Čistote a kontrole vzduchotechnických systémov sa často nevenuje dostačujúca pozornosť. Vezmime si napríklad klimatizácie. Aby mohli fungovať efektívne a komfortne, mali by sme sa venovať ich pravidelnej starostlivosti a údržbe. Odborný servis, čistenie a výmena filtrov by mali byť samozrejmosťou. Nesprávne nastavená a neudržiavaná klimatizácia môže totiž spôsobiť veľké problémy. Zanesené filtre sa stávajú zdrojom baktérií, alergénov a plesní, ktorých následkom je pocit upchatého nosa, dýchacie problémy, zhoršenie alergií a celkového zdravia. Prúdením vzduchu sa rozvíria čiastočky prachu usadené v klimatizácii a skončia v našich pľúcach. Riziká, ktoré takáto klimatizácia prináša prevyšujú jej úžitok a preto je skutočne nevyhnutné dať si záležať na jej čistote. Podľa odporúčaní, by ste si mali dať svoju klimatizáciu prekontrolovať 1-krát ročne. V mestách z vysokým znečistením ovzdušia by mala kontrola prebiehať častejšie, minimálne 2-krát do roka. Nezabúdajte na to, že optimálna distribúcia vzduchu v kombinácii s vysokou efektivitou a energetickou účinnosťou dosiahne vaša klimatizácia iba vtedy, ak je pravidelne každoročne profesionálne servisovaná a primerane čistená.

Predĺžte efektivitu svojho tepelného čerpadla

Pravidelná údržba je z dlhodobého hľadiska jednou z ciest k tomu aby vaše zariadenie fungovalo skutočne spoľahlivo a bezpečne. Preventívna údržba moderného vykurovacieho systému zabezpečuje jeho plynulý chod, bezpečnú prevádzku a maximálnu energetickú účinnosť a udržiava systém v stave podľa pokynov výrobcu. Vykonaním odbornej údržby získate istotu, že vaše zariadenie splňuje legislatívne a bezpečnostné normy. Tak, ako to platí pre všetky vykurovacie a chladiace systémy, správna údržba je kľúčom k efektívnej prevádzke. Rozdiel medzi spotrebou energie dobre udržiavaného tepelného čerpadla a výrazne zanedbaného sa totiž môže pohybovať od 10% do 25%. Znečistené zariadenie a najmä ventilátory znižujú prietok vzduchu cez systém a tým jeho výkon, zvyšujú hlučnosť a v niektorých prípadoch môže dôjsť aj k poškodeniu dôležitých častí vonkajšej jednotky. Sami môžete opatrne vyčistiť vonkajší kryt, skontrolovať mriežku ventilátora a preventívne odstrániť vegetáciu a iný neporiadok z okolia vonkajšej jednotky. Každé dva mesiace je vhodné vyčistiť filter, pričom napájanie ventilátora musí byť vypnuté. Každý rok by ste mali nechať svoje tepelné čerpadlo nechať otestovať odborným technikom. Ten vykonáva okrem iného kontrolu potrubia, ventilátorov a vnútorných častí zariadenia, či na nich nie sú nečistoty a iné prekážky. Diagnostikuje a utesní prípadné netesnosti potrubia, stav náplne chladiva a skontroluje či nedochádza k jeho úniku, skontrolujte elektrické svorky a v prípade potreby ich vyčistí a utiahnite spoje, skontroluje motorickú časť, tesnosť a opotrebovanie rozvodu, overí správnosť ovládania, správnu činnosť termostatu, atď.

STAND BY ME - výnimočná záruka na DAIKIN

Užívajte si komfort čo najdlhšie

Ak ste majiteľmi zariadenia Daikin, máte aj jedinečnú možnosť predĺžiť si záruku svojho zariadenia úplne zadarmo. Vďaka registrácii do platformy STAND BE MY získate okrem predĺženej záruky zároveň prístup k sieti certifikovaných servisných firiem, automatické notifikácie a digitálny záznam o inštalácii. Zásadnou výhodou registrácie je jednoduchší kontakt s nami, vašim servisným partnerom. Ak po registrácii požiadate o servisný úkon, všetky technické údaje k zariadeniu nájdete na jednom mieste.

Aj kvalita potrebuje údržbu - zákaznícky portál Stand By Me

Všetky vykurovacie a klimatizačne zariadenia Daikin sú vyrábané tak, aby dokázali dlhodobo a bezchybne pracovať. Napriek tomu, aj to najkvalitnejšie zariadenie potrebuje starostlivosť a údržbu, keďže tak ako pri všetkých technických zariadeniach, aj tu môže dôjsť v zriedkavých prípadoch k poruche.

Zaregistrujte sa teraz

Stačí, ak kliknete na uvedený link, vyplníte jednotlivé údaje a odsúhlasíte registráciu. Po obdržaní potvrdzujúceho emailu a jeho overení sa môžete prihlásiť do vášho účtu. Výhody plynúce z registrácie začínajú plynúť hneď po potvrdení registrácie ale majte, prosím, na pamäti, že skôr, než budete môcť používať všetky funkcie, Daikin musí váš účet najprv overiť. Po overení obdržíte oznámenie.

Výhody registrácie

zdarma predĺžená záruka
prehľad servisných úkonov a opráv
záznam inštalácie v reálnom čase
zoznam u vás inštalovaných zariadení
všetky termíny a záručné informácie
jednoduchý kontakt na nás

OBJEDNAJTE SI
TECHNICKÚ KONTROLU

Veríme, že hľadáte nie len dodávateľa zariadenia ale aj spoľahlivého servisného partnera. Je našim poslaním, sprevádzať vás návrhom, nastavením a údržbou vášho zariadenia a dodať tak zariadenie, ktoré spĺňa všetky vaše klimatizačné alebo vykurovacie nároky. Ponúkame vám preto kompletný plán starostlivosti od výberu zariadenia, cez jeho inštaláciu a nastavenie až po záručný a pozáručný servis.

Máte otázky? Napíšte nám!

Ak si chcete uplatniť poukážku na dotáciu, alebo chcete cenovú ponuku, tu napíšte o aké zariadenie ide.

Ak máte otázky, podnety či pripomienky k zakúpenému produktu, neváhajte nám napísať.

Z dôvodu urýchlenia vypracovania cenovej ponuky, vás prosíme o čo najpresnejšiu špecifikáciu stavby (pôdorys, izolácie obvodových stien a stropu, typ okien). Využite možnosť pridania prílohy (projektu).

Ak chcete pridať viac ako jednu prílohu (PDF, JPG, DOC), podržte klávesu CTRL (⌘) a klikajte na súbory, ktoré chcete odoslať. Odosielanie formulára s prílohami trvá dlhšie. Veľkosť príloh odporúčame do 5MB.


Pred odoslaním je nutné potvrdiť súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Prihlásiť sa

Menu