HYBRID systém Altherma

Systém Daikin Altherma HYBRID - s plynovým kotlom

Pre rekonštrukcie a staré vykurovacie systémy

Použitie tepelných čerpadiel v existujúcich budovách je často obmedzené požiadavkou na vysokú teplotu vody pri zachovaní vysokého prietoku. Ak modernizujeme staršiu budovu s existujúcim plynovým vykurovaním pomocou kotla - centrálneho zdroja tepla (nie plynových kachiel a podobne - decentralizovaného zdroja tepla) najprv vždy treba zodpovedať otázku, či a aké tepelné čerpadlo môže byť vhodné ako zdroj tepla.

 

Hybridný systém je správnou odpoveďou na každú takúto otázku!

Kombinuje tepelné čerpadlo vzduch-voda odoberajúce prevažne teplo z ovzdušia a využívajúce tak obnoviteľnú energiu s účinnou technológiou plynového kondenzačného kotla. Vnútorná jednotka zložená z najmodernejšieho plynového kondenzačného kotla a vnútornej časti - takzvaného hydroboxu tepelného čerpadla a nezaberajú pritom viac priestoru ako bežné plynové kotly iných výrobcov. Teplota výstupnej vody produkovanej hybridným tepelným čerpadlom je nastaviteľná v rozsahu +25 ° C až +80 ° C a je teda vhodná na použitie pre akýkoľvek typ budovy a vykurovacieho systému (podlahové kúrenie, radiátory vysokoteplotné aj nízkoteplotné, fan-coily, konvektory, stanové kúrenie, stropné kúrenie a ďalšie).

Hybridné tepelné čerpadlo

Spojenie tepelného čerpadla a plynového kotla

daikin-altherma-hybrid

Hybridný systém ponúka najúspornejší a najefektívnejší režim vykurovania za každých okolností

Aktuálne ceny elektriny a plynu sú vkladané do nastavení ovládacej jednotky. Zariadenie si podľa cien za energie samé vyberie najvhodnejší zdroj tepla alebo ich kombináciu čiže oba zdroje v súčasnej prevádzke vo variabilnom pomere výkonu zdrojov v každom prevádzkovom režime. Tepelné čerpadlo je aktivované čo najdlhšie, pretože je vo väčšine času efektívnejšie ako plynový kotol.

Len čo sa tepelné čerpadlo dostáva do oblasti prevádzky s nižšou efektivitou postupne znižuje výkon čím zvýši svoju efektivitu a plynový kotol vhodne dopĺňa svojim presne regulovaným výkonom chýbajúci výkon tepelného čerpadla.

Tým teda že oba systémy môžu fungovať súčasne v rôznom pomere vykurovacích výkonov sa výrazne optimalizujú náklady na vykurovanie. Plynový kotol sa používa, len keď je skutočne potrebný, napr. keď sa vyžaduje vysoká teplota, alebo v extrémnych mrazoch a hybridné tepelné čerpadlo tak zaisťuje po celú dobu maximálnu účinnosť v každom prevádzkovom režime.


Inteligentné a spoľahlivé hybridné vykurovanie

Hybridný systém šetrí energiu.

Hybridné tepelné čerpadlo pomocou svojej riadiacej jednotky optimalizuje paralelnú činnosť plynového kotla s tepelným čerpadlom. Plynový kotol sa spúšťa neskôr, než by bolo obvyklé pri kúrení výlučne plynom. Systém je preto až o 35% účinnejší ako samostatný plynový kotol. To znamená, že v priebehu roka je 60 až 70% energie pre ústredné vykurovanie dodávané len tepelným čerpadlom a kotol pracuje len vo zvyšnom období a aj to len na presne požadovaný výkon. Treba si tiež uvedomiť že aj plynové kotle tak ako aj tepelné čerpadlá s plynulou reguláciou výkonu sú pri čiastočnom zaťažení účinnejšie a úspornejšie.

 

To nie je všetko! Tepelné čerpadlo Hybrid až o 30% účinnejšie zabezpečuje ohrev úžitkovej teplej vody - TÚV ako porovnateľné technológie iných výrobcov.

Špeciálny výmenník tepla 2 v 1 hybridného tepelného čerpadla sa používa pre ohrev úžitkovej vody a vykurovanie. Pretože ohrieva vodu priamo na princípe prietokového ohrievača, zariadenie stále pracuje v kondenzačnom pásme pre vykurovanie horúcou vodou. V porovnaní s tradičnými plynovými kondenzačnými kotlami sa tým zvyšuje účinnosť až o 30%.

Systém Hybrid

Systém Hybrid

Rýchla a jednoduchá inštalácia za niekoľko hodín.

Tepelné čerpadlo nainštaluje skúsený inštalatér za niekoľko hodín a podľa našich skúseností (pozrite si naše referencie z hybridných aj iných tepelných čerpadiel) za približne 2 dni zložitejšie montáže. Pri výmene starého plynového kotla môže byť systém integrovaný s existujúcimi rozvodmi systému vykurovania. Všetky existujúce radiátory, podlahové vykurovanie a akékoľvek vykurovacie telesá môžu byť zachované pretože takmer všetky práce prebiehajú len v kotolni. Zvyšok tvorí montáž vonkajšej jednotky tepelného čerpadla a prepojovacích rozvodov medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou hybridného tepelného čerpadla.

Vynikajúca účinnosť.

  • Optimálne využitie bezplatné, obnoviteľné ak životnému prostrediu ohľaduplné energie zo slnka a ovzdušia v kombinácii s plynovým kondenzačným systémom
  • V porovnaní s tradičnými plynovými kotlami až o 30% účinnejší ohrev vody

Inovatívne technológie a riešenia budúcnosti.

  • Najúčinnejší režim nezávisle od vonkajšej teploty
  • Hybridný ovládač tepelného čerpadla vždy vyberie najvhodnejší prevádzkový režim na základe vyhodnotenia aktuálnych cien elektriny a plynu
  • Pred dodávkou sú všetky komponenty dokonale zladené
Systém Hybrid

Hybridné tepelné čerpadlo vyrobené pre Vás...

Systém Hybrid
  • Vysoký výkon a vysoké teploty zaručené v každom období vykurovacej sezóny aj mimo nej pre ohrev TÚV
  • Jednoduchá integrácia do akéhokoľvek existujúceho systému vykurovania na báze vodného vykurovania
  • Úsporný systém ktorý práve v úspornosti a nízkej investícii nemá konkurencii
  • Tepelné čerpadlo s mimoriadne tichou prevádzkou vnútri takmer nehlučné a vonku ohľaduplné
  • Kompaktné rozmery, jednoduchá inštalácia - na veľmi malom pôdoryse

Prihlásiť sa

Menu