Flex systém Altherma

Systém Daikin Altherma Flex

Určený pre bytové domy a komerčné stavby

je systém 3 v 1, ktorý ponúka vykurovanie, prípravu teplej pitnej vody a chladenie v jednom. Je vysoko energeticky účinný vďaka pokročilej technológii tepelných čerpadiel Daikin. Daikin Altherma typu Flex je súčasným riešením aktuálnych aj budúcich problémov s bežnými vykurovacími systémami ako sú zvýšené náklady na energiu a neprijateľne vysoký dopad na životné prostredie pri komerčných aplikáciách ako sú bytové domy, školy, nemocnice, kúpele, telocvične, hotely a iné. Okrem toho je Daikin Altherma Flex modulárnym systémom. V závislosti od požiadavky je možné skombinovať viac vonkajších jednotiek, pričom na jednu vonkajšiu jednotku môžete pripojiť až do desať vnútorných jednotiek.

Systém Daikin Altherma Flex

flex3

MODULÁRNY SYSTÉM ZAPOJENIA

Jedna alebo viac invertorových vonkajších jednotiek s tepelným čerpadlom vykurujú, chladia a pripravujú teplú vodu. Vonkajšie jednotky s výkonom 23 až 45 kW získavajú teplo z vonkajšieho vzduchu, ohrievajú ho na požadovanú teplotu a túto tepelnú energiu prenášajú do jednotlivých vnútorných jednotiek. Vnútorné jednotky sú dostupné v niekoľkých veľkostiach (6, 9, 11, 14 a 16 kW), aby sa zaistila optimálna účinnosť. Na jednu vonkajšiu jednotku je možné pripojiť až desať vnútorných jednotiek.. Pre väčšie aplikácie je možné pripojiť viaceré vonkajšie jednotky.


VONKAJŠIA JEDNOTKA DAIKIN VRV

Modulárna flexibilita

Systém Daikin Altherma Flex využíva uznávanú Daikin technológiu VRV. Kombinácia kompresorov vo vonkajšej jednotke ovládaných PID a elektronických expanzných ventilov nepretržite nastavuje množstvo chladiva v závislosti od záťaže vnútorných jednotiek, ktoré sú k nej pripojené. Vnútorné jednotky tým môžu fungovať nezávisle od seba, čím zaručujú úplnú flexibilitu.

Systém Daikin Altherma Flex

Rekuperácia tepla

Teplo absorbované počas chladenia jedného apartmánu je možné namiesto vypustenia do vzduchu rekuperovať. Takto rekuperované teplo je možné použiť

 • na prípravu teplej pitnej vody v tom istom apartmáne,
 • na vykurovanie priestoru a prípravu teplej pitnej vody

v iných apartmánoch. Dostupná energia sa maximálne využije, čím sa znižujú náklady na elektrickú energiu.

Invertorové kompresory

Daikin Altherma Flex má pozoruhodne nízku spotrebu energie vďaka unikátnej kombinácii vysoko účinných kompresorov Daikin riadených invertorom s premenlivými prevádzkovými otáčkami. Umožňuje to presnú zhodu výkonu so skutočnou požiadavkou vykurovania budovy. Optimálne ovládanie vykurovacieho výkonu vonkajšej jednotky znamená aj maximálny komfort a minimálnu spotrebu energie.

flex4

VNÚTORNÁ JEDNOTKA: Kaskádová technológia Daikin Altherma

Vykurovanie priestoru

Daikin Altherma typu Flex využíva kaskádovú technológiu na zlepšenie účinnosti vykurovania priestoru, pretože má niekoľko veľkých výhod oproti tepelným čerpadlám s jedným okruhom. Poskytuje širokú škálu teplôt (25° – 80 °C), čo umožňuje pripojenie všetkých typov vykurovacích telies, vrátane systému podlahového vykurovania, konvektorov a radiátorov a je kompatibilná s existujúcimi systémami radiátorov.

 • Pri zvýšení teploty vody nedochádza k poklesu výkonu
 • Ponúka vysoké výkony pri nízkych okolitých teplotách až do -20 °C
 • Nie je potrebný záložný elektrický ohrievač

Ohrev teplej pitnej vody

 • Teplú pitnú vodu je možné pripraviť až do 75 °C, bez potreby elektrického ohrievača
 • Proti množeniu baktérií legionella nie je potrebný žiadny elektrický ohrievač
 • COP 3.0 na vykurovanie od 15 °C do 60 °C
 • Doba nahrievania od 15° do 60 °C za 70 minút (200 l zásobník)

Chladenie

 • Vysoký výkon chladenia s teplotou vody do 5 °C, v kombinácii s konvektorom tepelného čerpadla Daikin alebo jednotkami fan-coil
 • Podlahové chladenie je možné pri teplote vody vyššej ako 18 °C
 • Teplo z chladenia je možné rekuperovať na zohriatie zásobníka na teplú pitnú vodu

Kaskádová technológia:

flex5


Jednoduché ovládanie

1. Režim prevádzky s výstupnou teplotou podľa ekvitermy

Keď je aktívny ekvitermický režim, nastavená hodnota pre teplotu vystupujúcej vody bude závislá od teploty vonkajšieho prostredia. Pri nízkych teplotách vonkajšieho prostredia sa teplota vystupujúcej vody zvýši, aby sa zabezpečila požiadavka intenzívnejšieho vykurovania budovy. Pri vyšších teplotách vonkajšieho prostredia sa teplota vystupujúcej vody zníži, čím sa ušetrí energia.

2. Ovládanie termostatom

S ovládačom Daikin Altherma s integrovaným teplotným snímačom môžete veľmi jednoducho, rýchlo a pohodlne regulovať teplotu. Ovládač s jednoduchým ovládaním pre vysokoteplotné aplikácie zaručuje váš komfort:

 • Vykurovanie priestoru
 • Tichý režim
 • Útlmový režim
 • Funkcia dezinfekcie
 • Funkcia vypnutia
 • Časovač
 • Režim ohrievania pitnej vody
ovladac_brc

Prihlásiť sa

Menu