Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

StandByMe + 500 € k tepelnému čerpadlu a záruka až 5 rokov!

Kúp tepelné čerpadlo a vyhraj exkluzívny výhliadkový let

 

Flexibilita a pohodlie vďaka podlahovému vykurovaniu

 

Galéria realizovaných projektov TCH Space

Nákup po telefóne

Nákup po telefóne +421 948 863 388
Pon-Pia: 8:00-16:00

SIEA vydá ďalšie poukážky na tepelné čerpadlá v jedenástom kole

SIEA vydá ďalšie poukážky na tepelné čerpadlá v jedenástom kole

Národný projekt Zelená domácnostiam II umožňuje domácnostiam z mimobratislavských regiónov v 11. kole projektu, ktoré bude otvorené 4. júna 2019, získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Na jedenáste kolo národného projektu Zelená domácnostiam II, ktoré bude zamerané na podporu inštalácií tepelných čerpadiel, je k dispozícii suma vo výške 1 000 000 €. Inštalácie tepelných čerpadiel budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Termín rezervácie je 4.7.2019 a termín na podanie žiadosti na preplatenie je do 4.9.2019.

O poukážku by ste mali žiadať až vtedy, ak ste si istí, že chcete zariadenie dať v najbližšom čase nainštalovať. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke, a zároveň musí zhotoviteľ požiadať o preplatenie poukážky do stanoveného termínu od tohto dátumu. V pripravovaných kolách je platnosť poukážky 3 mesiace. Ak posledný deň lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky najbližší nasledujúci pracovný deň.

V poslednom 10. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 226 poukážok na inštaláciu fotovoltaických panelov. Poukážky získali všetky domácnosti, ktoré potvrdili záujem počas otvoreného kola. O príspevky v 10. kole mohli žiadať domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja elektronicky od 28. mája 2019 od 15:00. Pôvodne vyčlenená alokácia 500 000 € nebola vyčerpaná. Celková hodnota vydaných poukážok v 10. kole je 306 026 €. Zostávajúce prostriedky SIEA presunie do kôl určených pre zariadenia s väčším dopytom.

Zelená domácnostiam II je druhou etapou podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch s rozpočtom 48 miliónov EUR. V pilotnom projekte Zelená domácnostiam bolo k dispozícii 45 miliónov €. Do septembra 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu ešte 9 ďalších kôl. Výška vyčlenených prostriedkov na pripravované kolá v roku 2019 je indikatívna a môže sa meniť v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok a záujmu zo strany domácností.

Zdroj: zelenadomacnostiam.sk