Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

StandByMe + 500 € k tepelnému čerpadlu a záruka až 5 rokov!

Kúp tepelné čerpadlo a vyhraj exkluzívny výhliadkový let

 

Flexibilita a pohodlie vďaka podlahovému vykurovaniu

 

Galéria realizovaných projektov TCH Space

Nákup po telefóne

Nákup po telefóne +421 948 863 388
Pon-Pia: 8:00-16:00

Štvrté kolo projektu Zelená domácnostiam II bolo uzatvorené

Štvrté kolo projektu Zelená domácnostiam II bolo uzatvorené
Štvrté kolo projektu Zelená domácnostiam II, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch. Podľa informácií portálu zelenadomacnostiam.sk, bolo otvorené ešte aj po hodine od spustenia. Uzatvorenie bolo naplánované 1. po prekročení alokácie vo výške 800 000 € alebo 2. v termíne avizovaného ukončenia kola v súlade s osobitnými podmienkami kola, t.j. 10. apríla 2019 o 15:00, podľa toho, čo nastane skôr.

Záujem domácností nepresiahol vyčlenenú alokáciu 800 000 €! 

Po vyhodnotení kola informačný systém automaticky zasiela záujemcom e-mailové správy. Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o vydanie poukážky počas otvoreného kola, dostávajú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o získaní, respektíve nezískaní poukážky krátko po uzatvorení kola.

Piate kolo projektu Zelená domácnostiam II

Piate kolo projektu Zelená domácnostiam II je naplánované už o pár dní, na 16. apríla 2019. Predmetom piateho kola sú poukážky na dotácie na slnečné kolektory vo výška 800 000 €. Rezervácie bude nutné urobiť 16. mája 2019 a žiadosť o preplatenie bude potrebné podať do 16. júla 2019.

Poukážky aj pre bytové domy

Poukážky z národného projektu Zelená domácnostiam II na solárne kolektory a kotly na biomasu môžu využiť aj bytové domy, ak splnia viacero podmienok. Bytové domy napojené na systémy CZT by mali  vopred rokovať s dodávateľom tepla a overiť si, či nie je systém účinný. Bytové domy napojené na systémy, ktoré nie sú účinné, môžu poukážky využiť, ak prevádzkovateľ CZT potvrdí, že inštaláciou nepríde k výraznému zhoršeniu parametrov CZT. 

  • bytové domy s vlastnou kotolňu, ktoré sa nenachádzajú v oblasti, kde je systém CZT, môžu žiadať o poukážku s uplatnením uprednostňujúcej podmienky.
  • bytové domy s vlastnou kotolňou, ktoré sa nachádzajú v oblasti, kde je systém CZT, môžu žiadať o poukážku iba bez uplatnenia uprednostňujúcej podmienky.
  • bytové domy, ktoré sú teplom zásobované zo systému CZT, ktorý nie je účinným systémom CZT, musia ako všetky bytové domy doložiť k žiadosti o preplatenie energetický audit. Naviac musí energetický audit obsahovať potvrdenie dodávateľa tepla zo systému CZT, že inštaláciou zariadenia nedôjde k výraznému zhoršeniu parametrov CZT.
  • bytové domy, ktoré sú teplom zásobované zo systému CZT, ktorý je účinným systémom CZT, nemajú možnosť využiť podporu z národného projektu Zelená domácnostiam II.

Čo musí bytový dom overiť pred podaním žiadosti

  • či bytový dom odoberá teplo z účinného systému CZT
  • či po inštalácii nedôjde k výraznému zhoršeniu parametrov CZT
  • či je bytový dom na území, pre ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal platné povolenie na predmet podnikania „rozvod tepla“