StandByMe + 500 € k tepelnému čerpadlu a záruka až 5 rokov!

Kúp tepelné čerpadlo a vyhraj exkluzívny výhliadkový let

 

Flexibilita a pohodlie vďaka podlahovému vykurovaniu

 

Galéria realizovaných projektov TCH Space

Nákup po telefóne

Nákup po telefóne +421 948 863 388
Pon-Pia: 8:00-16:00

Rady pri výbere tepelného čerpadla

Rady pri výbere tepelného čerpadla

Aký je princíp? Je to naopak :)

V skratke? Je to v podstate opak procesu ktorý prebieha v chladničke. Zatiaľ čo chladnička chladí vo vnútri a teplo sa odvádza cez chladič von, tepelné čerpadlo funguje tak, že z vonkajšieho prostredia odoberá teplo a potom ho pretransformované na vyššiu teplotu odovzáva do vykurovacieho systému. Tepelné čerpadlo dokáže ohriať vykurovacie médium aj na 65°C. Výber vhodného typu tepelného čerpadla a jeho umiestnenie či samotnú inštaláciu je potrebné dôkladne naplánovať, tak aby účinnosť celého systému bola optimálna. Pri voľbe neprimerane výkonného zariadenia alebo nevhodného typu pre vaše podmienky sa môže stať, že svoju investíciu premrháte, tepelné čerpadlo je totiž pri nízkom výkone menej efektívne. Nemenej dôležité sú aj ďalšie technologické špecifiká využitia obnoviteľnej energie.

Uvažujete o rekonštrukcii? Neunáhlite sa!

Výber tepelného čerpadla podľa výkonu vychádza z tepelných podmienok, ktoré vykazujú Vaše priestory. Ak sa chystáte rekonštruovať dom s cieĺom znížiť náklady na vykurovanie, či už ide o zateplenie obvodového plášťa a strechy alebo výmenu okien a zvažujete aj využitie niektorého zo systémov na báze obnoviteľného zdroja energie, tak zvoľte jeho typ a výkonnosť vychádzajúcu z finálnych podmienok. Ak by ste najskôr vyberali čerpadlo a až následne riešili komplexnú obnovu domu, zbytočne by ste pri investícii do zariadenia preplatili (alebo podhodnotili), pretože návrh by vychádzal z odlišných ukazovateľov spotreby.

Tepelné čerpadlo pracuje najefektívnejšie v dobre zateplených objektoch, ideálne v kombinácii s nízkoteplotným systémom vykurovania, napríklad s podlahovým kúrením. Vhodným výberom je možné optimalizovať návratnosť investície do týchto zariadení. Ich cena zvyčajne stúpa spolu s výkonom, čo zvyšuje počiatočné náklady, pričom z pohľadu návratnosti investícií je rovnako dôležitá aj snaha o čo najvyššiu účinnosť prevádzky, pretože pri nižšej záťaži budú pracovať menej efektívne.

Kedy sa mi to vráti?

Dobrý návrh zapojenia tepelného čerpadla musí zohľadňovať teplotné pomery vo vašom domove a prispôsobiť tepelný spád, čiže teplotu na vstupe a výstupe vykurovacej sústavy (napr. 54 °C/44 °C), podľa architektonického riešenia domu. V prípade, že výkon čerpadla nestačí na pokrytie potreby tepla nasleduje rozhodnutie, či zapojiť prídavný elektrického zdroj tepla (bivalentná prevádzka). Takéto riešenie sa často využíva vo vykurovacích sústavách s výstupnou teplotou okolo 90° C. Tiež je potrebné zabezpečiť efektívnu reguláciu a dimenzovanie vykurovacej sústavy objektu. Podľa údajov Stredoslovenskej energetiky možno pri správnom návrhu dosiahnuť návratnosť takejto investície aj v priebehu siedmich rokov.

Dôležité kroky

  • zistite teplotné straty vášho domu
  • zvážte návratnosť investícií vzhľadom na typ tepelného čerpadla (obstarávacie a prevádzkové náklady)
  • vyberte vhodný typ tepelného čerpadla - voda, vzduch alebo zem
  • určite optimálny vykurovací výkon tepelného čerpadla
  • zvoľte bivalentnú prevádzku ak je to potrebné a určite typ doplnkového zdroja
  • zistite, aký bude tepelný spád Vašej vykurovacej sústavy
  • zvážte aj doplnkové využitie tepelného čerpadla, napr. výroba teplej vody, chladenie priestorov…

Čo je ešte treba vedieť?

Samotný fakt, že tepelné čerpadlo využíva obnoviteľné zdroje energie však neznamená že zariadenie je úplne nezávislé od ďalšej energie, napríklad elektriny potrebnej na pohon kompresora. Navyše, jeho celkový vykurovací výkon zahŕňa nielen primárne využívanie energie z prostredia, ale aj doplnkovú elektrickú energiu. Ich vzájomný pomer potom udáva vykurovací faktor, ktorý sa označuje termínom výkonové číslo COP (Coefficient of Performance). Tento údaj musí byť vždy väčší ako 1, pričom u tepelných čerpadiel sa táto hodnota pohybuje najčastejšie od 2,4 do 4,1 jednotiek, to znamená, že z 1 kWh elektrickej energie možno získať asi 2,4 až 4,1 kWh tepelnej energie.

Čím väčšie je COP, tým je prevádzka tepelného čerpadla efektívnejšia a tým viac ušetríte, ale je treba si uvedomiť, že táho hodnota v priebehu roka kolíše vzhľadom na meniace sa podmienky okolia. Počas leta býva tento faktor vyšší, vďaka čomu sú prevádzkové náklady veľmi nízke. Naopak, v chladných dňoch sa vykurovací faktor znižuje a v období silných mrazov, napr. -21 °C, sa može stať, že vykurovanie bude zabezpečovať aj náhradný zdroj, napríklad elektrická jednotky, ktorá býva súčasťou čerpadla. Preto je dôležité poznať podmienky za akých sa tento faktor stanovil, predovšetkým teplotu vonkajšieho vzduchu, príkon vonkajšej jednotky, teplotu vykurovacej vody, spotrebu energie pre rozmrazovanie, atď.

Omnoho komplexnejším a presnejším ukazovateľom je však sezónne výkonové číslo SPF (Seasonal Performance Factor). Jeho hodnota poukazuje na to ako dokáže tepelné čerpadlo prispôsobiť svoju energetickú náročnosť premenlivému vykurovaciemu výkonu v závislosti od teplotných zmien vonkajšieho prostredia.

 

Vyžiadajte si u nás technickú konzultáciu, ochotne Vám poradíme pri výbere vhodného riešenia.

 

chcem uplatniť poukážku na dotáciu

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za Váš záujem, budeme vás kontaktovať čo najskôr.