Blog

Nová Zelená domácnostiam 2023 dostala zelenú!

Nová Zelená domácnostiam 2023 dostala zelenú!

Čo je Zelená domácnostiam?

Národný projekt Zelená domácnostiam umožňuje rodinným a bytovým domom uchádzať sa o štátnu finančnú podporu na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Projekt financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia riadilo Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bolo v rokoch 2015 až 2018 k dispozícii 45 miliónov eur. Tento však pokračoval v podobe projektu Zelená domácnostiam II s rozpočtom 48 miliónov eur a Zelená domácnostiam III s rozpočtom 45 miliónov eur. Tieto projekty ešte budú prebiehať do konca roku 2023. Celkovo bolo od roku 2015 prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam podporených viac ako 53 000 inštalácií zariadení sumou viac ako 111 miliónov eur.

Aké zariadenia boli podporované doteraz?

fotovoltika do 10 kW

slnečné kolektory

kotly na biomasu

tepelné čerpadlá

Zelená teraz už v rámci Programu Slovensko

Aktuálne SIEA pripravuje NOVÝ projekt Zelená domácnostiam, ktorý bude financovaný z Programu Slovensko a zastrešený a riadený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Slovenská inovačná a energetická agentúra bude v rámci Programu Slovensko do roku 2029 zabezpečovať celkovo štyri národné projekty, ktoré pomôžu znížiť náklady na energiu v domácnostiach, podnikoch a regiónoch. SIEA je sprostredkovateľom pre Program Slovensko a v rámci tohto projektu implementuje v rokoch 2021-2027 opatrenia zamerané na podporu energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energie a rozvoja inteligentných energetických systémov. Príslušná zmluva medzi ministerstvom a SIEA bola podpísaná 17. mája 2023 a celkom je na tento účel vyčlenených viac ako 900 miliónov eur.

SIEA v rámci programu podporuje tieto ciele

Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov

Podpora inštalácie zariadení využívajúcich energie z obnoviteľných zdrojov

Vývoj inteligentných energ. systémov, sietí a uskladnenia mimo siete TEN-E

Fond spravodlivej transformácie (horná Nitra, Košický, Banskobystrický kraj)

Nová Zelená domácnostiam 2023 dostala zelenú!

Dobrá správa pre domácnosti - SIEA konečne pripravila zámer nového projektu Zelená domácnostiam. Na nový projekt Zelená domácnostiam je v Programe Slovensko vyčlenených z európskych zdrojov vyše 140 miliónov eur, ktoré bude možné využiť do roku 2029. 

 

V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam budú platiť nové podmienky pre podporované zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Nebude to ďalšie "kolo", ani príležitosť pre "rýchle prsty". Začína sa úplne nové obdobie s novými podmienkami a s novým zoznamom zariadení aj novým zoznamom oprávnených zhotoviteľov. Finančné príspevky pre žiadateľov budú k dispozícii dlhodobo, bez zbytočnej administratívy a domácnosti tak budú mať dosť času na výber zhotoviteľa a aj samotného zariadenia. S registráciou zariadení, na ktoré budú môcť domácnosti získať poukážku sa plánuje začať už v júli 2023 a o poukážky budú môcť domácnosti žiadať aj v Bratislavskom samosprávnom kraji. 

 

Pokračovanie projektu Zelenej domácnostiam by podľa plánu malo umožniť inštalovanie oprávnených zariadení už v septembri. Dá sa predpokladať, že z pohľadu domácností sa podstata procesu štátnej finančnej podpory nezmení - vy, čiže domácnosť si vyberiete vhodné zariadenie zo zoznamu zariadení, ktoré splnili technické podmienky a požiadate o podporu a my ako oprávnený zhotoviteľ zabezpečíme spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž.

Load more

V novom programovom období platí zásada súladu s európskymi environmentálnymi cieľmi, preto je nutné vytvoriť nový zoznam zariadení, ktoré je možné podporiť. Základné rámce nových environmentálnych kritérií sa napríklad týkajú toho, či zariadenie patrí medzi najlepšie dostupné technológie a či má požadovanú životnosť. Metodiku, ako kritériá uplatňovať v praxi, v týchto dňoch finalizuje Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR. 

 

Zároveň sa pripravuje aj projekt Zelená podnikom, forma pomoci s minimom administratívy k dispozícii pre malých podnikateľov, ktorí sa inak nemôžu zapojiť do tradičných výziev. SIEA tiež pripravuje podporu pre jednotlivé regióny Slovenska so zámerom vybudovať tímy špecialistov, ktorí budú na regionálnej úrovni schopní nájsť možnosti ako zvyšovať energetickú sebestačnosť. Plánuje otvárať regionálne centrá udržateľnej energetiky a pripravuje rozšírenie informačného systému.

Hľadáte zhotoviteľa? Ste na správnom mieste!

Ponúkame vám kompletný plán starostlivosti od výberu zariadenia, cez jeho inštaláciu a nastavenie až po záručný a pozáručný servis.

Strácate sa v legislatíve a termínoch?

Staviate? Máte otázky a nenašli ste odpoveď na stránke?

Staneme sa vašim silným partnerom

Sme DAIKIN HCE partner, tisíce inštalácií, certifikácia...

Aké zariadenie je pre vás vhodné?

Hľadáte svojho zhotoviteľa pre západ a stred Slovenska?

Máte otázky? Napíšte nám!

Ak si chcete uplatniť poukážku na dotáciu, alebo chcete cenovú ponuku, tu napíšte o aké zariadenie ide.

Ak máte otázky, podnety či pripomienky k zakúpenému produktu, neváhajte nám napísať.

Z dôvodu urýchlenia vypracovania cenovej ponuky, vás prosíme o čo najpresnejšiu špecifikáciu stavby (pôdorys, izolácie obvodových stien a stropu, typ okien). Využite možnosť pridania prílohy (projektu).

Ak chcete pridať viac ako jednu prílohu (PDF, JPG, DOC), podržte klávesu CTRL (⌘) a klikajte na súbory, ktoré chcete odoslať. Odosielanie formulára s prílohami trvá dlhšie. Veľkosť príloh odporúčame do 5MB.


Pred odoslaním je nutné potvrdiť súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Prihlásiť sa

Menu

Váš košík

Vo vašom košíku už nie sú žiadne položky