Blog

Máte záujem o poukážku v projekte Zelená domácnostiam 2022?

Máte záujem o poukážku v projekte Zelená domácnostiam 2022?

O žiadosť na poukážku na tepelné čerpadlo môžete požiadať už v pondelok 16. mája, tradične o 15.00. Suma vyčlenená na toto kolo je 15 miliónov eur, pričom stále platí maximálna výška podpory na inštaláciu 3400 eur. Vďaka tomu, že sa značne navýšila suma na dva druhy vykurovacích zariadení, budú môcť získať podporu pravdepodobne všetci záujemcovia ešte pred zimnou sezónou 2022. Podávanie žiadostí bude ukončené ihneď ako prekročia vyčlenenú sumu. Celkový objem financií, ktoré budú k dispozícii v samostatnom kole pre solárne kolektory a fotovoltické panely, bude stanovená podľa množstva nevyužitých prostriedkov.

 

Tepelné čerpadlá

Registrácia žiadosti o poukážku

Kotly na biomasu

Registrácia žiadosti o poukážku

 

Pred podaním žiadosti o poukážku

K vyplneniu žiadosti potrebujete list vlastníctva (číslo listu vlastníctva) a pri existujúcej stavbe aj súpisné číslo, a správne vybrať z ponúkaných možností okres, obec a katastrálne územie. Tieto údaje musia byť správne a presné, pretože slúžia ako jedinečný identifikátor žiadosti a prostredníctvom nich sa automaticky vyhodnocuje aj prípadná duplicita žiadostí. Systém umožní zadávanie žiadosti presne v pondelok 16. mája od 15.00 h. Ak sa na stránku pripojíte skôr, je potrebné ju o 15.00 h aktualizovať. Žiadosti môžete podať iba na rodinný dom, ktorý bol skolaudovaný od konca roku 2012. Ak ste už využili poukážku na nejaký druh zariadenia v predchádzajúcich projektoch Zelená domácnostiam, tak podľa pravidiel, môžete získať podporu iba na iný druh zariadenia, ako bolo podporené z prvého alebo druhého projektu. Rozhoduje miesto inštalácie, súpisné číslo budovy a číslo listu vlastníctva.

 

Vstup do zásobníka žiadostí

 

Na čo si dať pozor pri vypĺňaní žiadosti

Žiadosť o vydanie poukážky je možné podať elektronicky prostredníctvom informačného systému. Na kontrolu a prípadnú úpravu žiadostí tak majú domácnosti niekoľko hodín, ktoré sa určite oplatí využiť. Výber zariadenia netreba odkladať, pretože konkrétny typ zariadenia sa dá meniť len do vydania poukážky. Overte si u nás, že sme schopní vami vybrané zariadenie v termíne do 8 mesiacov od vydania poukážky dodať a nainštalovať. Podať žiadosť o poukážku je možné počas oprávneného obdobia, keď je otvorený zásobník na podávanie žiadostí. Poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú od mája 2022 vydávané v pracovné dni o 11:00.

Čo je možné upraviť v čakajúcej žiadosti

Zmeny už zadanej žiadosti je možné vykonať na stránke projektu v časti Žiadosti o poukážku – Upraviť žiadosť. Prostredníctvom účtu v informačnom systéme SIEA je možné zmeniť zariadenie, výrobcu a ďalšie náležitosti, ako sú údaje o vlastníkoch nehnuteľnosti, adresa pre doručenie zmluvy, kontaktné telefónne číslo, ale aj splnenie podmienok, vrátane uprednostňujúcich kritérií, ktoré majú vplyv na hodnotu poukážky. Do účtu sa môžete prihlásiť údajmi, ktoré budú doručené po zaregistrovaní žiadosti na email uvedený pri registrácii. Úpravy sú možné len do vydania poukážky.

Dostupnosť zariadení je aktuálne obmedzená

Je potrebné počítať s tým, že dostupnosť zariadení je aktuálne obmedzená, a poukážky budú preto platiť minimálne do konca roka 2022. Platnosť nových poukážok vydaných SIEA, bude teda predĺžená viac ako dvojnásobne - z troch na osem mesiacov, tak aby mali domácnosti dostatok času na zabezpečenie inštalácie. V roku 2022 môžete získať podporu na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie aj z iných zdrojov.

Inštaláciu zariadenia je potrebné zrealizovať do ôsmich mesiacov od vydania poukážky. Aj keď viacerí výrobcovia avizujú predĺžené lehoty dodania zariadení, využitie prostriedkov zostáva časovo obmedzené. Projekty Zelená domácnostiam sú totiž financované z európskych zdrojov v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, a ten ktorý končí v decembri 2023. S niekoľkomesačným predstihom pred týmto termínom bude nutné dokončiť inštalácie a preplatiť poukážky.

Projekt "Obnov dom" pre staršie domy

Ak máte starší rodinný dom, ktorý bol skolaudovaný do konca roku 2012, a plánujete jeho rekonštrukciu, bude možné z projektu Obnov dom, ktorý je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti, v rámci žiadosti o príspevok na zateplenie, prípadne na výmenu okien požiadať aj o príspevok na inštaláciu zariadenia na využitie obnoviteľných zdrojov energie. Podmienkou je zníženie spotreby primárnej energie, stanovenej pri energetickej certifikácii budovy, minimálne o 30%.

Máte otázky? Napíšte nám!

Ak si chcete uplatniť poukážku na dotáciu, alebo chcete cenovú ponuku, tu napíšte o aké zariadenie ide.

Ak máte otázky, podnety či pripomienky k zakúpenému produktu, neváhajte nám napísať.

Z dôvodu urýchlenia vypracovania cenovej ponuky, vás prosíme o čo najpresnejšiu špecifikáciu stavby (pôdorys, izolácie obvodových stien a stropu, typ okien). Využite možnosť pridania prílohy (projektu).

Ak chcete pridať viac ako jednu prílohu (PDF, JPG, DOC), podržte klávesu CTRL (⌘) a klikajte na súbory, ktoré chcete odoslať. Odosielanie formulára s prílohami trvá dlhšie. Veľkosť príloh odporúčame do 5MB.


Pred odoslaním je nutné potvrdiť súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Prihlásiť sa

Menu

Váš košík

Vo vašom košíku už nie sú žiadne položky